Helmond Stagestad in tv commercial Rabobank

Helmond Stagestad is als toonaangevend project geselecteerd voor de nieuwe campagne van de Rabobank die 22 december start op tv, radio en social media. Vanaf het begin is de Rabobank betrokken bij Helmond Stagestad. Het is een van de vele initiatieven die de bank ondersteunt om lokale economieën te versterken.

Verbinden van studenten, bedrijven en onderwijsinstellingen

Het doel van Helmond Stagestad is om studenten, bedrijfsleven en onderwijs- / kennisinstellingen in de regio Helmond bijeen te brengen. Het bedrijfsleven in de regio kent vele bedrijven die bij het grote publiek onbekend zijn. Zij bieden volop mogelijkheden voor stages en werk voor jongeren. Binnen Helmond Stagestad wordt de kennis en kunde van onderwijsinstellingen gecombineerd met vragen van bedrijven. Het doel is duidelijk: elkaar beter vinden, meer samenwerken en meer stageplaatsen. Helmond Stagestad draagt in het bijzonder bij aan arbeidsparticipatie onder jongeren en heeft mede als doel werkloosheid onder jongeren te beperken.

Een aandeel in elkaar

In de TV-commercial staat het verhaal van Tom en Miel centraal. Twee oud-studenten van het ROC Ter AA die de kans kregen om hun talent te ontwikkelen bij machinefabrikant AAE in Helmond. Tijdens hun stage ontwikkelden zij een robottoepassing die de productie verdrievoudigde.