Scholieren

In deze zesde editie neemt -naast scholieren van het Dr. Knippenberg College en het Carolus Borromeus College- ook leerlingen van het Vakcollege Helmond en het Jan van Brabant-College deel. Helmond Stagestad is een belangrijk schoolonderdeel. Het helpt scholieren bij de oriëntatie op en keuze in studierichting, en uiteindelijk hun werktoekomst. Kijk hier voor het programma:

Bedrijven in Techniek en Bouw: stagedagen leerlingen Vakcollege

  • In november 2018 willen we vierdejaars-leerlingen van het Vakcollege Helmond stages aanbieden bij bedrijven in de Techniek en Bouw.
  • Ook voor eind november 2018 zoeken we nog enkele bedrijven die tweedejaars-leerlingen stage willen laten lopen.
  • Voor april 2019 zoeken 25 bedrijven voor stageplekken voor 3de jaars leerlingen van het Vakcollege Helmond.

U kunt kiezen voor een van deze groepen maar meerdere groepen kan natuurlijk ook.

Bedrijven in alle sectoren: stagedagen leerlingen JvB, Knip en Carolus

  • In februari 2019 willen we de VMBO-T-3-leerlingen van Jan van Brabant-College stage lopen.
  • Maart 2019 (week 11) zijn weer de vertrouwde stages van Carolus Borromeus en Dr. Knippenberg-College voor VMBO-T-3-leerlingen.

Meer info is te krijgen bij de decanen van de scholen.

De behoefte van het bedrijfsleven wat betreft kwaliteiten en competenties van personeel is continu in verandering. De vraag hierbij is of we in Nederland wel de juiste ‘hoofdjes en handjes’ opleiden voor de toekomstige arbeidsmarkt?! Denk aan ontwikkelingen als robotisering, artificial intelligence en de internet of things. Niet verwonderlijk dat de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven op dit moment een zeer belangrijk maatschappelijk thema is. Werkbedrijf Senzer, VNO-NCW Brabant Zeeland (voorheen BZW) en de OMO Scholengroep pakken dit vraagstuk proactief op en werken intensief samen om -in de regio Helmond/Peelland- die brug te slaan tussen school en werk. Een van de projecten is Helmond Stagestad.

© Copyright - Helmond on Stage | Website door: DHvV